ایران


ای  پادشه  خوبان  داد   از غم   تنهایی

دل بی تو به جان امد وقت است که باز آیی

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید