زندگی


اگر صخره و سنگ در مسیـر رودخانه زندگـی نبـاشـد ، صـدای آب هرگز زیبا نخواهد بود . *vindayer*

/ 1 نظر / 12 بازدید
sad

جالب و تأمل برانگیز!