فروغ فرخزاد

 

پرنده مردنی است

 

دلم گرفته است

 

دلم گرفته است

 

به ایوان میروم و انگشتانم را

بر پوست کشیده شب می کشم

 

چراغ های رابطه تارکیند

چراغ های رابطه تارکیند

 

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

 

کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی است

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید