اشو

عشق،ترسرا دور می سازد، همچنان که نور، ظلمت را .

((اشو))

 

با رشد یقین و اطمینان، شادمانی رشد می یابد و با رشدشکو تردید، تنش، بی قراری و بدبختی. شکو تردید در نهایت به رنج و عذاب و نگرانی می انجامد .

((اشو))

 

{من} می اندیشم پس هستم، هستم چون فکر می کنم، فکر می کنم چونشک  می کنم .

((دکارت))

 

عاشق هرگزشکنمی کند که معشوقش - خواه گلی باشد یا انسانی یا خدایی - شایسته ی عشق او نباشد .

((اریک نیوتن))

 

هرشکو تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای          از دست رفته می گذرد .

((گوته))

/ 1 نظر / 14 بازدید
ساسان میم

سلام خيلي جالب بود- كتاب خلاقيت اشو رو ميخونم خيلي جالبه...