عشق

 

عشق همیشگی است، این ما هستیم که ناپایداریم. عشق متعهد است و مردم عهد شکن، عشق همیشه قابل اعتماد است، اما مردم نیستند." لئوبوسکالیا"

/ 0 نظر / 11 بازدید