ایران من

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم


از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم


تقصیر کسی نیست که این گونه غریبیم


شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیریم

 

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید