خداوندا

 

ای خدای من.ای آفریدگار من .ای همه ی هستیم

بر من این نعمت را ارزانی دار که:

     
بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن

     
بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن

      
بیشتر پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن

                                        
زیرا در بخشیدن است که می یابیم

                                               
و در عفو کردن است که بخشیده می شویم

                                                               
و در مردن است که حیات جاوید می یابیم

 

/ 0 نظر / 21 بازدید