پروردگارم


پروردگارم ،مهربان من

از دوزخ این بهشت، رهایی ام بخش!

در اینجا هر درختی مرا قامت دشنامی است

و هر زمزمه ای بانگ عزایی

و هر چشم اندازی سکوت گنگ و بی حاصلی ...

در هراس دم می زنم 

در بی قراری زندگی می کنم

و بهشت تو برای من بیهودگی رنگینی است

من در این بهشت ،

همچون تو در انبوه آفریده های رنگارنگت تنهایم.

"تو قلب بیگانه را می شناسی ، که خود در سرزمین وجود بیگانه بودی"

"کسی را برایم بیافرین تا در او بیارامم"

دردم ، درد "بی کسی" بود

« دکتر علی شریعتی»

 

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
رضا

سلام دوست عزیز خودت قضاوت کن اسلام خشن است؟ مسیحیت خشن است؟ نظرت رو بگو تا ما هم به نتیجه ای برسیم

خدایا! هر چه را دوست داشتم از من گرفتی به هرچه دل بستم، دلم را شکستی به هر چیزی که عشق ورزیدم، زائل کردی هرکجا که قلبم آرامش یافت، تو مضطرب و مشوشش نمودی هر وقت که دلم به جایی استقرار یافت، آواره ام کردی هر زمان به چیزی امیدوار شدم، تو امیدم را کور نمودی تا: به چیزی دل نبندم و کسی را به جای تو نگیرم و در جایی استقرار نیابم و به جای تو محبوبی و معشوقی نگیرم و جز تو به کسی دیگر و جایی دیگر و نقطه ای دیگر آرامش نیابم تو را بخواهم، تو را بخوانم، تو را بجویم و تو را پرستش کنم شهید دکتر چمران

روح الله

خیلی زیبا بود....ای خدا من خدای مهربانم ای مهربان ترین مهربانانم دستم را رها نکن...[گل]