نونا

زندگی قصه تلخی است که در آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم

اشو

عشق، ترس را دور می سازد، همچنان که نور، ظلمت را .

((اشو))

 

با رشد یقین و اطمینان، شادمانی رشد می یابد و با رشد شک و تردید، تنش، بی قراری و بدبختی. شک و تردید در نهایت به رنج و عذاب و نگرانی می انجامد .

((اشو))

 

{من} می اندیشم پس هستم، هستم چون فکر می کنم، فکر می کنم چون شک  می کنم .

((دکارت))

 

عاشق هرگز شک نمی کند که معشوقش - خواه گلی باشد یا انسانی یا خدایی - شایسته ی عشق او نباشد .

((اریک نیوتن))

 

هر شک و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای          از دست رفته می گذرد .

((گوته))

  
نویسنده : نونا ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٠