نونا

زندگی قصه تلخی است که در آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم

بالهایت را کجا گذاشتی ؟بال هایت را کجا گذاشته ای؟


 
پرنده بر شانه های انسان نشست . انسان با تعجب گفت :" من که درخت نیستم. تو نمی توانی روی شانه های من آشیانه بسازی ."
پرنده گفت : "من فرق آدم ها را با درخت خوب می دانم ولی گاهی پرنده ها را با انسان ها اشتباه می گیرم." انسان خندید و و به نظرش آمد چه اشتباه بزرگی!


پرنده پرسید : " راستی چرا پر زدن را کنار گذاشتی ؟" انسان خندید ولی متوجه منظور پرنده نشد . پرنده دوباره گفت:" نمی دانی در آسمان چقدر جای تو خالی است ."  انگار داشت در انتهای خاطراتش به چیزهایی می رسید.
پرنده گفت:" غیر از تو پرنده های دیگر را هم می شناسم که پر زدن یادشان رفته . این درست که پرواز برای پرنده راحت است اما اگر تمرین نکنـد و نپرد ، فراموش می شود."این را گفت و پر زد رفت .
انسان  رد پرنده را دنبال کرد تا چشمش به یک آبی بزرگ افتاد و یادش آمد که نام این پهنه آبی آسمان است و چیزی مثل دلتنگی توی دلش موج می زد. خدایش را فراموش کرده بود. احساس کرد دست خدا روی شانه های اوست و می گوید:" یادته با دو بال و دو پا آفریدمت ؟ زمین و آسمان هر دو برای تو بود اما تو آسمان را ندیدی . حالا می خواهم بپرسم بال هایت را کجا گذاشتی ؟"
انسان دستی به شانه هایش کشید و جای خالی بال هایش را لمس کرد. آنگاه سر بر سجده گذاشته و گریست.

  
نویسنده : نونا ; ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٩
تگ ها : خدا